ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

547

Συνολικός Αριθμός εθελοντών σε όλη την Ελλάδα
72%
Ιατρικό
Νοσηλευτικό προσωπικό
19%
Προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών
9%
Γενικό
Διοικητικό
προσωπικό

Από την ίδρυση των Γιατρών του Κόσμου, ο εθελοντισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο της λειτουργίας και της ύπαρξης της οργάνωσης. Δεκάδες ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι απευθύνονται σε εμάς καθημερινά για να προσφέρουν τις δυνατότητες και τη βοήθειά τους για όλους εκείνους που χρειάζονται βοήθεια.
Ήταν ένα μεγάλο «δώρο» που δέχτηκαν οι ΓτΚ και τη χρονιά που πέρασε. Το τεράστιο δίκτυο των εθελοντών και των εθελοντριών κάλυψε ένα σημαντικό εύρος αναγκών και έχει καταφέρει να συνδράμει με τον πιο ενεργό τρόπο στην μακρόχρονη πορεία της οργάνωσης. Δεν είναι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές που είναι απαραίτητοι στο να συνεχιστεί η παροχή βοήθειας προς όλους εκείνους που την έχουν ανάγκη αλλά κάθε είδους ειδικότητα και πρωτίστως, η θέληση και η εσωτερική ανάγκη για βοήθεια όλων εκείνων που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση και έχουν ανάγκη πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που καταφέρνουν να προσφέρουν οι ΓτΚ σε καθημερινό επίπεδο.