ΥΓΕΙΑ

Μείωση Βλάβης

61.333

Συνολικός Αριθμός διανεμηθέντων συρίγγων

21.000

Συνολικός Αριθμός διανεμηθέντων προφυλακτικών

1.837

Συνολικός Αριθμός ιατρικών γνωματεύσεων

552

Συνολικός Αριθμός HIV & HCV rapid tests

Έχοντας ως στόχο τη μείωση της βλάβης και την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε χρήστες ουσιών, οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν από το 1998 το πρόγραμμα «Δρόμοι της Αθήνας».
Πρόκειται για το παλαιότερο πρόγραμμα της Οργάνωσης που επιδιώκει και περιλαμβάνει συντονισμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των βλαβερών συνεπειών που επιφέρουν οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (π.χ ενδοφλέβια χρήση ουσιών εξάρτησης) χωρίς όμως να συνδέονται απαραίτητα με τη διακοπή της χρήσης.
Η αρχή της μείωσης της βλάβης βασίζεται στην προστασία του “δικαιώματος στην υγεία” των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών εξάρτησης, τόσο σε σχέση με την πρόληψη της μετάδοσης του ιού του HIV και των άλλων μολυσματικών ασθενειών, όσο και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των ατόμων αυτών με τις υπηρεσίες υγείας.